Cookies bij Mobile Vikings? Die gebruiken we om onze website te verbeteren, om je surfervaring zo optimaal mogelijk te maken ...en om je op andere sites relevante advertenties te tonen. Je kunt je cookie-instellingen altijd aanpassen. Lees ons cookiebeleid hier.

Welke cookies wil je toelaten?

Dankzij deze cookies werkt de website correct en gebruiksvriendelijk. Daarnaast kunnen we hiermee problemen opsporen en onze websites verbeteren.

Dankzij deze cookies kunnen we je advertenties tonen op maat van je interesses. Zo zie je altijd boodschappen die relevant zijn. Je kunt deze instellingen onderaan de website aanpassen.

Laden...
Klein momentje, aub.
Hmm. Het duurt blijkbaar wel even. Misschien kun je de pagina eens opnieuw laden?
Terug naar het overzicht

Herroeping bij verkoop op afstand

Downloaden
Algemene voorwaarden Mobile Vikings

Herroeping bij verkoop op afstand

Als je online een bestelling hebt geplaatst, heb je het recht om je aankoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder motivering en zonder boete te herroepen.


Hoe herroepen

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Mobile Vikings nv hierover via een ondubbelzinnige verklaring informeren door een e-mail te zenden naar info@mobilevikings.be of een brief te sturen naar de klantendienst van Mobile Vikings, Mobile Vikings nv, Kempische Steenweg 309/1, B-3500 Hasselt. Je kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht.

Periode

De verzending van de mededeling tot herroeping kan slechts geldig gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop je je simkaart hebt ontvangen. De bewijslast van tijdige verzending rust op de klant.

Gevolgen van de herroeping

  • Door de herroeping heb je de verplichting om de simkaart terug te sturen naar Mobile Vikings nv, Kempische Steenweg 309/1, B-3500 Hasselt, en dit binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop je de herroepingsbeslissing aan Mobile Vikings nv hebt meegedeeld.
  • De kosten die je reeds gedragen zou hebben voor het aanvragen van de simkaart, worden door Mobile Vikings nv onverwijld en in elk geval binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop je de herroepingsbeslissing aan Mobile Vikings nv hebt meegedeeld, terugbetaald, op voorwaarde dat je Mobile Vikings nv opnieuw in het bezit hebt gesteld van de simkaart of je het onomstotelijke bewijs van terugzending aan Mobile Vikings nv hebt bezorgd, al naargelang welk tijdstip het eerst valt.
  • Je draagt zelf de directe kosten verbonden aan de terugzending van de simkaart.
  • De simkaart moet onbeschadigd worden teruggezonden. De klant is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de simkaart die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de simkaart vast te stellen.
  • Als je Mobile Vikings nv hebt gevraagd om de verrichting van diensten tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons van jouw beslissing tot herroeping in kennis hebt gesteld reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld: als je tijdens de herroepingstermijn belt, data verbruikt en/of sms’jes stuurt, zullen jou deze kosten worden aangerekend.